PHOBIA
Country:
All BANS: 1730
All UNBANS: 0
IP: 44.221.66.130
Status: Not bannedSHORT INSTRUCTIONS
(LIETUVIŠKA INSTRUKCIJA)
PHOBIA PHOBIA


◆ Please choose one of payment methods in the navigation on your left.
(Currently we support PayPal & PaySera (BANK) methods.


PHOBIA
PayPal (steps)
• Choose and enter your privileges saving method on IP/NICK/STEAMID.
• Choose a thing of privileges list.
• If you are NON-STEAM player you can still use STEAM_ID registration.
• Join any of PHOBIA servers open console and type "status" to see your steamID.
PHOBIA
• You'll be redirected to a payment follow the steps there.
PHOBIA

PaySera (steps)
• Choose a privilegy from a navigation on your left. (PAYSERA VIP, PAYSERA ADMIN.. etc.)
• Select privileges saving method. You can buy on Nick or IP address. PHOBIA
• Enter your IP address (make sure it's correct and not dynamic) or Nickname and Password. Pay.
• You will be redirected to payment process. Follow the steps.


PHOBIA

• Make sure your IP is not dynamic (Dynamic means constantly changing)
• If you bought privileges on NICK and PASSWORD before connecting our servers follow the next step.
• You can add this line to your config.cfg setinfo _pw "yourpassword" or type this everytime in your console before connection.
PHOBIA


NOTE!
• We do not take any responsibility for any mistakes you've done during proccess of payment.
• We do not charge back if you've entered wrong IP/SteamID or your IP was dynamic.
• Make sure you have entered a space after "setinfo". (setinfo _pw "yourpassword").PIRKIMO INSTRUKCIJA


PHOBIA PHOBIA


◆ Pasirinkite vieną iš mokėjimo būdų kairėje esančioje navigacijoje.
(Kol kas atsiskaityti galite PayPal & PaySera (BANKU) būdais.


PHOBIA
PayPal (instrukcija)
• Pasirinkite privilegijas (kairėje) ir privilegijų saugojimo būdą - NICK/STEAMID.
• Pasirinkite privilegijas (ADMIN, VIP, DONATOR, etc).
• Jei esate NON-STEAM žaidėjas, rekomenduojame pirkti tik "ant" NICK arba IP.
• Jei privilegijas bandote įsigyti "ant" savo steam ID, jį sužinoti galite prisijungę į PHOBIA serverį ir consolėje įrašę "status".
PHOBIA
• Būsite nukreiptas į pirkimo procesą, ten sekite tolimesnius mokėjimus ir atlikite pavedimą.
PHOBIA

PaySera (steps)
• Pasirinkite norimas privilegijas kairėje navigacijoje. (PAYSERA VIP, PAYSERA ADMIN.. etc.)
• Pasirinkite privilegijų saugojimo būdą. Galite pirkti "ant" IP arba NICK. PHOBIA
• Įveskite savo IP (įsitikinkite, kad jūsų IP nėra dinaminis/kintantis) arba Nickname ir Password. Spauskite Pay.
• Būsite nukreiptas į apmokėjimo procesą. Atlikite jį.


PHOBIA

• ĮSITIKINKITE, kad jūsų IP nėra dinaminis (Dinaminis yra nuolat kintantis)
• Jeigu nusipirkote privilegijas "ant" NICK ir PASSWORD prieš jungdamiesi į serverius atlikite žingsnį nurodytą žemiau.
• Pridėkite šią eilutę į savo config.cfg setinfo _pw "yourpassword" arba įveskite tai į consolę kas kart įsijungę žaidimą.
PHOBIA


DĖMESIO!
• Mes neprisiimame atsakomybės už jūsų padarytas klaidas mokėjimo metu.
• Pinigai yra negrąžinami, jei blogai įvedėte savo IP/SteamID arba jūsų IP yra dinaminis.
• Įsitikinkite, kad palikote tarpelį po žodžio "setinfo". (setinfo _pw "yourpassword").
2011 - 2024 © TVS